2012

تقریبا یک روز و نیم از وقت عزیزم را گذاشتم برای این خواندن ها...اولین بار از نگین شنیدم. زیاد خواندم. همه اش فارسی بود البته. و جز از وبلاگ ها و خبر گزاری ها نبود. هر کسی به زعم خودش. بعضی ها از قول ناسا رد کرده بودند. بعضی ها تایید. بعضی ها با قران رد کرده بودند، بعضی ها با همان تایید. بعضی ها با حدیث. به گمان من اما:

پایان دنیا باشد یا نباشد، چه فرقی دارد...کاش آدم وار زندگی کنیم... و از زندگی لذت ببریم بدون آنکه اسباب ناراحتی کسی -یا چیزی- را به وجود بیاوریم... کاش به وظیفه هامان عمل کنیم...هر چی که هست... و رضایتمند زندگی کنیم: چه از نظر خودمان، خدایمان یا خلق خدایمان... همین

خدایی جان: اهدنا الصراه المستقیم...

/ 1 نظر / 6 بازدید
آفرین

یه خورده بیشتر از نتیجه خواندنها میگفتی برامون