خودخواهی ست...

  • آدم توی بعضی موقعیت ها خودخواه میشود... خیلی خود خواه میشود... همانطور که من شدم: آرزوی عزیزم، ببخش...
/ 1 نظر / 8 بازدید
آفرین

تو و خودخواهی؟تو بیشتر خودآزاری داری تا خودخواهی :))