اثر پروانه ای

شدیدا و اکیدا معتقدم پروانه ای دارد یکجا بال بال میزند و تمام زندگی م را تحت تاثیر گذاشته... من به پذیرش عرفانهای غیر مذهبی اعتراف میکنم... تسلیم بالهای یک پروانه... من برای خوب بال زدن پروانه ام دعا میکنم... و  قبول کنم که پروانه ها به نفع ما بال میزنند، اگر ما به ضرر جهان بال نزنیم...به حساسیت آشوبناک نزدیک شدم امروز. خدایی جان مراقبم باش...

 

/ 4 نظر / 7 بازدید
مریم آفرین

جالب بود عرفان.راستی این کامنت خانوم فریبا رو هم با دقت بخون :)

زهرا.م

تو که خوبی، پس خوب بال می زند. دعا میکنم :)

زهرا.م

راست میگه، این کامنت فریبا رو خوب و با دقت بخون... [نیشخند]

زهرا.م

راستی.... حالا که به تاریخ پستت نگاه می کنم میبینم با پست دلشوره ی من هم تاریخه. خدا برات خوب بخواد.