دایه با زن/ دایه بی زن

دایه عزیز است... دایه خیلی عزیز است... حتی اگر مورد بی مهری واقع شده باشد...

دایه خاطرش خیلی عزیز است... دردش دل آدم را ریش میکند... تا مرز اشک اگر رفته باشد، آدم ساعتها توی تنهایی، به یاد تنهایی ش اشک میریزد...

دایه با زن عزیز است... دایه بی زن عزیزتر...

/ 1 نظر / 7 بازدید
afarin

ey baba ...chi shode?