یادم باشد...

به سادگی تسیلم سیاهی شب نشو!

خشمگین باش از مردن نور...

* اینها را باید روزی هزار بار برای خودم تکرار کنم. روزی هزار بار. تمام آن وقت هایی که به کمتر از حد نیاز قانعم. آن وقت هایی که میگویم بیخیال، مگر چه میشود.

/ 1 نظر / 9 بازدید
آفرین

منم میخوام لایک کنم اما میگه اول وارد سایت بشین نمیفهمم