روزه

آدم بعضی وقتها شک میکند... میداند که اشتباه است، اما شک میکند...

مثل وقتی که روزه گرفته و بعد،توی طول روز که از تمام کار و زندگی میماند هیچ، افطار هم که کرد صورتش گر گرفته و سرش درد! بعد یادش میاید که امروز قصد داشته دور زمین بدود تازه! و دست آخر فکر میکند پس "اگر بی تعلل روزه بگیرید شما را بهتر است" یعنی چه؟!!

/ 1 نظر / 4 بازدید
مریم

سلام همیشه خوب باشی وسلامت