برای خدا... به عشق دوست!

خدایی جانم سلام.

شکرت برای تمام این لحظه های خوب. شکرت برای افطاری دانشکده. شکرت برای این خنده های ناب. این دوستهای عزیز...

خدایی جانم، برایشان خیر پیش بیاور... میدانم که گاهی وقتها، آرزوی ما با خیرمان در یک راستا نیست، خیرت را به آرزوهایش نزدیک کن... شر را از سر راهشان بردار... خدایی جان، بهترین ها را برایشان پیش بیاور... برای همه دوستهام، که عزیزند... خودشان، و خاطرشان... آنهایی که در سفرند را به سلامت بدار... آنهایی که دورند را مراقب باش... آنهایی که دارند دور میشوند را، خدایی جان، به خودت میسپارم... مراقبشان باش... مراقب همه مان باش

/ 1 نظر / 8 بازدید
afarin

خدایی جان مراقب خواهر من هم باش ...مراقب سنگ صبور من هم باش خدایی جان برای بهترینم ، بهترینها رو پیش بیار ...بهترینها از نظر خودت نه از نظر ما فاطمه رفت؟